Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2023

Yleistä

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry on kiinteistönomistajien etujärjestö Etelä-Pohjanmaan alueella.  Kiinteistöyhdistys on perustettu vuonna 1978 ja se on Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys. Kiinteistöyhdistys kokoaa yhteen toiminta-alueensa taloyhtiöitä, tuottaa jäsenilleen palveluita ja hoitaa kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistyksellä on yhteistyösopimus alueellisista jäsenpalveluista Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen jäsenenä voi sen sääntöjen mukaan olla asunto- tai kiinteistö- osakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Kiinteistöyhdistykseen kuuluu noin 340 etelä-pohjanmaalaista kerros- ja rivitalotyyppistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä. Jäseninä on sekä omistus- että vuokratalokiinteistöjä. Jäsenten pysyvyys ja uusien jäsenten hankinta varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla palvelulla sekä aktiivisella jäsenyyden markkinoinnilla. Vuonna 2023 kiinteistöyhdistys tavoittelee noin 10 prosentin jäsenmäärän kasvua.

Hallinto ja toimisto

Kiinteistöyhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttää yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokouksen valitsema hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymien linjausten mukaisesti. Kiinteistöyhdistys päivittää vuonna 2023 toimintastrategiaansa. Yhdistyksen hallintoa, taloutta sekä jäsenpalveluita hoitaa alueellisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n Tampereen toimisto. Kiinteistöyhdistys nimeää edustajansa Jyväskylässä 1.4. pidettävään Suomen Kiinteistöliiton liittokokoukseen.

Talous

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Vuodelle 2023 jäsenmaksuihin ei tule muutoksia. Tavoitteena on jatkossakin pitää jäsenmaksut vakaina ja jäsenyyden hinta-laatu-suhde myös uusia jäseniä houkuttelevana. Jäsenmäärän kasvulla kiinteistöyhdistys kattaa kohoavia kustannusten nousuja.

Vaikuttaminen

Suomen Kiinteistöliitto vastaa kiinteistönomistajia koskevasta valtakunnallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa tekee kiinteistöalaa koskevaa vaikuttamista omalla toimialueellaan.

Kevään eduskuntavaalien alla nostetaan esille kiinteistönomistajille tärkeitä aiheita, kuten asumiskustannusten nousu, kiinteistöverotus ja energiapolitiikka.

Kiinteistöyhdistys seuraa toimialueellaan asumiskustannusten kehitystä. Kulukehityksestä julkaistaan tuloksia syksyn Indeksitalo 2023 -tutkimuksen yhteydessä.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa kannustaa kiinteistönomistajia energiatehokkuuteen nostaen esille esimerkkejä onnistuneista energiahankkeista ja niissä tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksista.

Kiinteistöyhdistys seuraa aktiivisesti uusien energiaratkaisujen kehittämistä ja tarjoaa tutkittua ja kokemusperäistä tietoa jäsenilleen. Kiinteistönomistajia ohjataan toteuttamaan järkevästi mitoitettuja ja oikea-aikaisia energiatehokkuustoimenpiteitä, erityisesti remonttien ja laitekannan uudistamisen yhteydessä. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi vaikutetaan kuntien keskitetyn lämmöntuotannon kustannustehokkaaseen vihreään siirtymään sekä toimitusvarmuuden ja energiariippumattomuuden turvaamiseen.

Toimintavuoden aikana jatketaan vaikuttamista Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonnan lupakäytäntöihin kerros- ja rivitalojen ilmalämpöpumppujen asentamisen osalta. Tavoitteena on nykyistä kevyempi ja edullisempi lupamenettely.

Kiinteistöyhdistys edistää lisäksi kiinteistöjen asumisterveyttä, esteettömyyttä, energiatehokkuutta ja suunnitelmallista korjaustoimintaa parantavia ratkaisuja.

Neuvontapalvelut

Kevään 2023 aikana lisääntyvää lakineuvonnan tarvetta esiintynee yhtiökokouksien pitämistä koskevien uudistuneiden säännösten käyttöönotossa. Toimintavuoden aikana neuvonnan muita keskeisiä aiheita tulevat todennäköisesti edelleen olemaan sähköautojen latausinfran rakentamista ja kosteusvauriokorjauksia koskevat ongelmat.

Jäsenkiinteistöjen edustajat saavat kiinteistöalaa koskevaa neuvontapalvelua Kiinteistöliitto Pirkanmaan ja Suomen Kiinteistöliiton toimistojen asiantuntijoilta. Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto palvelee laki-, hallinto-, talous- ja teknisissä kysymyksissä (ma 9 – 14, ti-pe 9 – 15).

Suomen Kiinteistöliitto ylläpitää jäsenille valtakunnallisina palveluina lakineuvontaa (ma-to klo 9 – 15 ja pe 10 – 15), talous- ja veroneuvontaa (ma-to klo 9 – 12), korjaus- ja teknistä neuvontaa (ti–to klo 9 – 12) sekä energianeuvontaa ajanvarauksella.

Neuvontapalvelu toimii puhelinneuvontana. Jäsenten käytössä on palveluiden käyttöä helpottava mobiilijäsenkortti.

Viestintä

Kiinteistöyhdistyksellä on käytössään useita viestintäkanavia ja viestintää toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa. Viestinnän välityksellä jäseniä informoidaan kiinteistöalan ajankohtaisasioista sekä hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Jäsenille lähetetään muutaman viikon välein sähköinen uutiskirje, johon kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisiä ratkaisuja koskeva tieto. Uutiskirje sisältää myös kutsut jäsenille suunnatuista koulutus- ja kurssitapahtumista sekä järjestön toiminnasta. Uutiskirjeen kattavuutta laajennetaan markkinoimalla palvelua jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Jäsenkiinteistöt saavat kahden perinteisen kiinteistöalan julkaisun vuosikerrat printtiversioina. Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja lehden uusimpien numeroiden näköislehdet ovat kaikkien jäsensivuille kirjautuneiden vapaasti luettavissa. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Lisäksi Kiinteistöyhdistyksen jäsenet saavat neljästi vuodessa ilmestyvän Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehden. Kiinteistöviestin viimeisin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille. Jäsensivujen sisältöön pääsee myös mobiilijäsenkortin kautta.

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi.

Ulkoisen viestinnän osalta kiinteistöyhdistys ylläpitää yhteyksiään mediaan. Alueellisena kiinteistöalan asiantuntijana yhdistys tarjoaa medialle lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita. Toimintavuoden aikana Facebook –sivustoa tukemaan otetaan Instagram -yhteisöpalvelu.

Koulutus

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia, jotka ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Koulutustapahtumia järjestetään sekä yleisötapahtumina että webinaareina. Kevään koulutusaiheita ovat isännöintipalveluiden ostaminen, huoneistojen hallintaanottamisen perusteet ja hallituksen iltakoulu. Syksyllä järjestetään tapahtuma seuraavan vuoden talousarvio-ohjeituksesta.

Suomen Kiinteistöliitto tuottaa myös kuukausittain koulutuswebinaareja, joista osa on kaikille avoimia tapahtumia. Kevään koulutusaiheita ovat mm. muuttunut yhtiökokoussäännöstö, korjaus- ja kunnossapitovastuut taloyhtiössä sekä siirtyminen huoneistotietojärjestelmään.

Koulutustapahtumien lisäksi jäsensivuilla on tarjolla verkkokursseja. Hallitustyöskentelyä voi kehittää HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen) ja Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä -verkkokursseilla. Muita verkkokursseja ovat Toiminnantarkastuksen perusteet ja Taloyhtiön pelastussuunnitelma.

Työnantajapalvelut

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn, josta kiinteistöalan työnantajiksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt saavat työsuhteisiin liittyvää neuvontaa.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.