KIINTEISTÖLIITTO ETELÄ-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA 2019

 

Yleistä

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry kiinteistönomistajien etujärjestö Etelä-Pohjanmaan alueella. Kiinteistöyhdistys on perustettu vuonna 1978 ja se on Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys. Kiinteistöyhdistyksellä on yhteistyösopimus alueellisista jäsenpalveluista Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa kerros- ja rivitalotyyppisistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenistöön kuuluu sekä omistus- että vuokratalokiinteistöjä. Toimintavuodelle 2019 yhdistys tavoittelee 10 %:n kasvua jäsenmääräänsä.


Hallinto ja toimisto

Jäsenistö päättää vuosittain yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokouksen valitsema hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymien linjausten mukaisesti. Yhdistyksen hallintoa, taloutta sekä jäsenpalveluita hoitaa alueellisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n Tampereen toimisto. Yhdistys nimeää edustajansa Vaasassa 6.4. pidettävään Suomen Kiinteistöliiton liittokokoukseen.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa toimii alueellisena kiinteistönomistajien edunvalvojana. Valtakunnallista edunvalvontaa hoitaa Suomen Kiinteistöliitto. Kiinteistöyhdistyksen keskeisiä vaikuttamisen toimia vuonna 2019 ovat asumiskustannusten kehittymisen seuranta, suunnitelmallisen ylläpidon ja energiatehokkuuden edistäminen sekä asumisterveyden ja esteettömyyden parantaminen.

Neuvontapalvelut

Jäsenten käytössä ovat sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan että Suomen Kiinteistöliiton toimistojen asiantuntijat. Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto palvelee laki-, hallinto-, talous- ja teknisissä kysymyksissä. Suomen Kiinteistöliitto antaa lakineuvontaa, talous- ja veroneuvontaa, energianeuvontaa sekä korjaus- ja teknistä neuvontaa. Neuvontapalvelu toimii puhelinneuvontana. Palvelun yhteydessä tarkistetaan aina jäsenyys.

Viestintä

Kiinteistöyhdistys toimittaa jäsenilleen uutiskirje-tyyppistä Jäsentiedotetta, joka sisältää sekä valtakunnallista että alueellista ajankohtaisasiaa ja tietoa kiinteistöalan tapahtumista. Jäsentiedote ilmestyy sähköisesti lähes kuukausittain. Jäsentiedotteen voivat saada käyttöönsä kaikki jäsenkiinteistöjen hallitusten jäsenet sekä isännöitsijät.

Jäsenviestintään kuuluvat myös perinteiset painetut kiinteistöalan julkaisut: valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti (vuosikerta 10 numeroa) sekä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan asioita käsittelevän Pirkanmaa Kiinteistöviesti –lehti (4 numeroa). Molemmat julkaisut ovat luettavissa myös sähköisinä näköislehtinä.

Sähköinen viestintä keskittyy kiinteistöyhdistyksen kotisivuihin ja niiden Jäsensivut -osioon. Jäsensivustolle kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. sähköisen jäsentiedotearkiston, koulutustilaisuuksien aineistotiedostoja, hallituksen toimintaa tukevia oppaita ja työkaluja sekä muuta kiinteistöalan ajankohtaisasiaa.

Taloyhtiöillä on jäsenyyteen liittyen mahdollisuus ottaa käyttöön myös taloyhtiön oma kotisivusto. Taloyhtiösivuja ylläpidetään osoitteessa www.taloyhtiosivut.fi. Taloyhtiön kotisivujen tarkoituksena on parantaa kiinteistön asukasviestintää, tiedon kulkua ja saatavuutta.

Ulkoista viestintää yhdistys tekee mm. julkaisemalla lehdistötiedotteita ja antamalla kannanottoja. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään myös Twitter -yhteisöpalvelua. Yhdistys toimii mediaan päin helposti lähestyttävänä kiinteistöalan asiantuntijana.

Koulutus

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa järjestää kevääseen ja syksyyn sijoittuvia koulutustapahtumia jäsenilleen. Kevään tapahtumia ovat Meteliä ja maksuhäiriöiltä -koulutusilta, jossa käydään läpi myös vuoden 2019 talousnäkymiä. Yhdistys järjestää kuljetuksen toukokuussa Real Estate Expo 2019 -tapahtumaan Tampereelle. Syksyyn sisältyy jäsenhankintaa palveleva tapahtuma sekä Hallitustoiminnan ABC -koulutusilta.

Koulutustapahtumia täydentää verkkokurssien tarjonta. Suosittu HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen) -verkkokurssi on saanut rinnalleen Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä -kurssin. Nämä kurssit antavat tukea hallitustyöskentelyyn ja toimivat erinomaisina perehdyttämisen työkaluina. Verkossa on mahdollisuus opiskella myös Toiminnantarkastuksen perusteita. Verkkokurssit mahdollistavat opiskelun ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutustilaisuudet ja verkkokurssit ovat maksuttomia yhdistyksen jäsenkiinteistöjen edustajille. Jäsenkiinteistöjen edustajilla on mahdollisuus osallistua myös Kiinteistöliitto Pirkanmaan järjestämiin jäsentilaisuuksiin.

Työnantajapalvelut

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Kiinteistöalan työnantajiksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt saavat työsuhteisiinsa liittyvää neuvontaa alueensa työnantajajärjestönä toimivalta kiinteistöyhdistykseltä.

Muu toiminta

Jäsenillä on mahdollisuus ottaa käyttöönsä älypuhelimissa toimiva mobiilijäsenkortti. Puhelimessa toimiva jäsenkorttisovellus nopeuttaa ja helpottaa jäsenpalveluiden käyttöä.

Yhdistyksellä on vuoden 2019 loppuun saakka ulottuva kaapeli-TV -palveluita koskeva puitesopimus Elisa Oyj:n (aiemmin Anvia Telecom Oy) kanssa. Puitesopimus tarjoaa jäsenkiinteistöille mahdollisuuden hinnoitteluetuuksiin kaapeli-TV:n perusmaksuista.

Talous

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Jäsenmaksujen kehitys pidetään vakaana ja toimintavuodelle 2019 ei maksuihin esitetä muutoksia.

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.