KIINTEISTÖLIITTO ETELÄ-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA 2020

Yleistä

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry kiinteistönomistajien etujärjestö Etelä-Pohjanmaan alueella.  Kiinteistöyhdistys on perustettu vuonna 1978 ja se on Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys. Kiinteistöyhdistyksellä on yhteistyösopimus alueellisista jäsenpalveluista Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääasiassa kerros- ja rivitalotyyppisistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöistä. Jäsenistöön kuuluu sekä omistus- että vuokratalokiinteistöjä. Jäsenten pysyvyys ja uusien jäsenten hankinta varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla palvelulla sekä aktiivisella jäsenyyden markkinoinnilla. Kiinteistöyhdistyksen tavoitteena toimintavuonna on noin 10 prosentin jäsenmäärän kasvu. Jäsenpalveluiden käyttöä nopeuttaa ja helpottaa mobiilijäsenkortti, joka jäsenten on mahdollista ottaa käyttöönsä älypuhelimen kautta.  

Hallinto ja toimisto

Jäsenistö päättää vuosittain yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokouksen valitsema hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymien linjausten mukaisesti. Yhdistyksen hallintoa, taloutta sekä jäsenpalveluita hoitaa alueellisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n Tampereen toimisto. Yhdistys nimeää edustajansa Helsingissä 4.4. pidettävään Suomen Kiinteistöliiton liittokokoukseen.   

Vaikuttaminen

Keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto hoitaa kiinteistönomistajien valtakunnallista ja kansainvälistä edunvalvontaa. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa huolehtii toimialueensa kiinteistönomistajien edunvalvonnasta. Vuonna 2020 kiinteistöyhdistys seuraa asumiskustannusten kehitystä, edistää kiinteistöjen suunnitelmallista ylläpitoa ja energiatehokkuuden parantamista. Yhdistys välittää jäsenilleen asumisterveyttä ja esteettömyyttä edistäviä ratkaisuja. Vuoden lopulla yhdistys aloittaa valmistautumisen vuoden 2021 kuntavaalivaikuttamiseen yhteistyössä muun liittoyhteisön kanssa.

Neuvontapalvelut

Jäsenten käytössä ovat sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan että Suomen Kiinteistöliiton toimistojen asiantuntijat. Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto palvelee laki-, hallinto-, talous- ja teknisissä kysymyksissä. Suomen Kiinteistöliitto antaa lakineuvontaa, talous- ja veroneuvontaa, energianeuvontaa sekä korjaus- ja teknistä neuvontaa. Neuvontapalvelu toimii puhelinneuvontana. Palvelun yhteydessä tarkistetaan aina jäsenyys. Uutena palvelumuotona markkinoidaan Kiinteistöliiton automaattista Lakihelppi -palvelua.

Viestintä

Kiinteistöyhdistys toimittaa jäsenilleen sähköistä Jäsentiedote -uutiskirjettä, joka sisältää sekä valtakunnallista että alueellista ajankohtaisasiaa ja tietoa kiinteistöalan tapahtumista. Jäsentiedote ilmestyy sähköisesti lähes kuukausittain. Jäsentiedotteen voivat saada käyttöönsä kaikki jäsenkiinteistöjen hallitusten jäsenet sekä isännöitsijät.

Jäsenviestintään kuuluvat myös perinteiset painetut kiinteistöalan julkaisut: valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti (vuosikerta 10 numeroa) sekä Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan asioita käsittelevän Pirkanmaa Kiinteistöviesti –lehti (4 numeroa). Molemmat julkaisut ovat luettavissa myös sähköisinä näköislehtinä.

Kiinteistöyhdistyksen kotisivujen kautta on tarjolla Jäsensivusto, jonka käyttö vaatii sisäänkirjautumisen. Jäsensivustolla on julkaistu mm. sähköinen jäsentiedotearkisto, koulutustilaisuuksien aineistotiedostot, hallituksen toimintaa tukevia oppaita, videoita ja työkaluja sekä muuta kiinteistöalan ajankohtaisasiaa. 

Taloyhtiöillä on jäsenyyteen liittyen mahdollisuus ottaa käyttöön myös taloyhtiön oma kotisivusto. Taloyhtiösivuja ylläpidetään osoitteessa www.taloyhtiosivut.fi. Taloyhtiön kotisivujen tarkoituksena on parantaa kiinteistön asukasviestintää, tiedon kulkua ja saatavuutta. Toimintavuoden aikana toteutetaan taloyhtiösivujen uudistus.

Ulkoista viestintää yhdistys tekee mm. julkaisemalla lehdistötiedotteita ja antamalla kannanottoja. Ulkoisessa viestinnässä hyödynnetään myös Twitter -yhteisöpalvelua. Yhdistys toimii mediaan päin helposti lähestyttävänä kiinteistöalan asiantuntijana.  

Koulutus

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa järjestää kevääseen ja syksyyn sijoittuvia koulutustapahtumia jäsenilleen. Keväällä järjestetään koulutusta taloyhtiön korjaus- ja kunnossapitovastuista, taloyhtiön riskienhallinnasta ja muutostöistä. Syksyn koulutusteemoja ovat taloyhtiöiden lämmitysratkaisut ja seuraavan vuoden talousarvion laatiminen.

Koulutustapahtumia täydentää verkkokurssien tarjonta. Tarjolla on suosittu HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen), Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä ja Toiminnantarkastuksen perusteet -kurssit. Verkkokurssit toimivat erinomaisina perehdyttämisen työkaluina luottamustehtäviin. Verkkokurssiopiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta. Syksyllä kokeiltaneen myös webinaarityyppistä koulutusta.

Koulutustilaisuudet ja verkkokurssit ovat maksuttomia yhdistyksen jäsenkiinteistöjen edustajille. Jäsenkiinteistöjen edustajilla on mahdollisuus osallistua myös Kiinteistöliitto Pirkanmaan järjestämiin jäsentilaisuuksiin.

Työnantajapalvelut

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Kiinteistöalan työnantajiksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt saavat työsuhteisiinsa liittyvää neuvontaa alueensa työnantajajärjestönä toimivalta kiinteistöyhdistykseltä.

Talous

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Jatkuvalla jäsenmäärän kasvulla varmistetaan se, että yhdistys pystyy vahvistamaan ydinpalveluitaan ja parantamaan jäsenyyden hinta-laatu-suhdetta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.