Vastikerästit - mitkä ovat taloyhtiön keinot puuttua?

7.12.2022

Taloudellisesti elämme tällä hetkellä hyvin epävarmaa aikaa inflaation kiihtyessä ja hintojen noustessa. Lisäksi taloyhtiöiden pääoma- ja hoitovastikkeissa on korotuspaineita mm. nousevien korkojen ja energian kallistumisen vuoksi. Taloudellisesti epävarmoina aikoina myös maksuhäiriöt taloyhtiöissä yleistyvät. Neuvonnassamme yhtiön edustajat usein kysyvät, millä keinoilla taloyhtiö voi puuttua osakkaan vastikemaksulaiminlyönteihin.

Taloyhtiön johdon tulisi aktiivisesti seurata yhtiön taloustilannetta ja puuttua ripeästi havaitsemiinsa maksulaiminlyönteihin. Lievimpänä keinona voidaan pitää vapaaehtoista perintää, jossa osakkaalle lähetetään maksumuistutus, jos saatavaa ei ole maksettu eräpäivään mennessä. Yhtiöllä on oikeus periä myös korkolain mukaista viivästyskorkoa eräpäivästä lähtien sekä perintälain mukaisia kohtuullisia perintäkuluja.

Jos vastikerästejä on kertynyt jo useammalta kuukaudelta ja osakas ei ole reagoinut maksumuistutuksiin, on yhtiöllä mahdollisuus ryhtyä oikeudelliseen perintään sekä hallintaanottoon. Oikeudellinen perintä tarkoittaa, että yhtiö nostaa velkomuskanteen käräjäoikeudessa osakasta vastaan. Yhtiöllä on mahdollisuus toimittaa tuomio täytäntöönpantavaksi ulosottoon.

Osakehuoneiston saa ottaa yhtiön hallintaan vastikerästien perusteella, jos rikkomuksella on vähäistä suurempi merkitys. Oikeuskäytännön perusteella on katsottu, että hallitus voi antaa hallintaanottoon tähtäävän varoituksen kahden kuukauden rästien perusteella ja yhtiökokous voidaan kutsua koolle kolmen tai neljän kuukauden rästien jälkeen. Hallintaanoton tarkoitus on, että yhtiö voi kattaa osakkaan vastikevelkoja huoneiston vuokraamisesta saatavalla tuotolla.

Yhtiön on hyvä muistaa, että oikeudellinen perintä ja hallintaanotto eivät sulje toisiaan pois. Yhtiö voi samanaikaisesti periä saataviaan velkomuskanteella käräjäoikeudesta ja edistää osakkaan huoneiston ottamista yhtiön hallintaan. Yhtiön kannalta on suositeltavaa pohtia molempien keinojen käyttämistä, mikäli esimerkiksi paikkakunnan vuokratason mukaisella vuokralla on vaikeuksia kattaa osakkaan rästien määrää.

 Katja Lauronen

Katja Lauronen

Kirjoittaja on Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan lakimies

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.