Jarrua asumiskustannusten nousulle - Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kuntavaalitavoitteet

Jarrua asumiskustannusten nousulle - Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kuntavaalitavoitteet

Julkaistu: 26.02.2021

Kunnissa päätetään monista merkittävistä asumiseen ja rakentamiseen liittyvistä asioista. Tulevat kuntavaalit avaavat kansalaisille jälleen mahdollisuuden vaikuttaa siihen, minkälaista asuntopolitiikkaa kunnassa harjoitetaan. Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry on julkaissut Seinäjokea koskevat kuntavaalitavoitteensa.

Jarrua asumiskustannusten nousulle

Asumiskustannusten nousua tulee hillitä. Kiinteistöverotusta ei pidä kiristää ja energiayhtiön tai -liikelaitosten piiloverotusluontoista tuloutusta ei pidä kasvattaa siten, että energian hintaan syntyy korotuspaineita. Kaupungin tulee omistajaohjauksella huolehtia siitä, että energiantuotanto ja jätehuolto toimivat kannattavasti, mutta omakustannusperiaatetta tavoitellen.

Lisäavustus hissien rakentamiseen

Seinäjoen kaupunki voisi edistää esteettömyyttä myöntämällä lisäavustusta hissittömien kerrostalojen hissihankkeisiin. Avustuksen edellytyksenä voisi olla se, että hanke saa valtion avustuksen hissin rakentamiseen. Kaupungin avustuksen suuruus voisi olla 10 % ARA:n hyväksymistä kokonaiskustannuksista.

Joustavuutta rakentamiseen ja edellytyksiä lisä- ja täydennysrakentamiselle

Rakentamisen normiohjausta tulee vähentää. Kunnan tulee huolehtia siitä, että paikallinen rakennusjärjestys on päivitetty ja selkeä tulkinnallisuuksien välttämiseksi. Lupa-asioissa tulee suosia ilmoitusmenettelyä lupamenettelyn sijaan. Kunnan tulee myös resursoida rakennusvalvontaa siten, että lupaprosessien käsittelyajat pysyvät kohtuullisina.

Tarkoituksenmukaiset energiatehokkuustavoitteet

Kaupungilla ja kiinteistönomistajilla on yhteinen tavoite parantaa energiatehokkuutta, mutta toimenpiteiden aikataulu voi olla erilainen. Kaupungin tulee yhteistyössä kiinteistönomistajien kanssa kehittää energiatehokkuutta edistäviä kannustimia tavoitteisiin pääsemiseksi. Samalla tulee pohtia mahdollisuuksia energiantuotannon kautta nopeuttaa uusiutuvaan energiankäyttöön siirtymistä.

Lue Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n kuntavaalitavoitteet kokonaisuudessaan tästä!

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.