KIINTEISTÖLIITTO ETELÄ-POHJANMAAN VUOSIKERTOMUS 2020

YLEISTÄ     

Vuosi 2020 kirjautuu historiaan monesta syystä. Vaikuttavimmaksi ilmiöksi jäänee maailmanlaajuinen Covid-19 -pandemia, josta ei selvittäne kokonaan vielä alkaneenakaan vuonna. Epidemian vaikutukset eri alueisiin ja toimialoihin olivat hyvin vaihtelevat, mutta joka tapauksessa se lamaannutti lähes kaikkea toimintaa ennen kokemattomalla tavalla.

Vuoden aikana seurattiin lisäksi Yhdysvaltojen presidentinvaalien kulkua ja maan kahtiajakautumisesta aiheutuvia jännitteitä. Euroopassa hämmästeltiin historiallisia Brexit -neuvotteluja Britannian päätettyä erota Euroopan Unionista. Ero astuikin lopulta voimaan vuodenvaihteessa.

Kotimaassa keskityttiin tiukoin ottein torjumaan koronaepidemiaa ja sen vaikutuksia. Kiinteistösijoittamiseen korona-kriisi iski erilaisilla voimilla ja suuntaviivoilla. Lyhyellä aikavälillä eniten iskua ottaa vastaan liikekiinteistöt, sillä vuoden 2020 ja 2021 monet rajoitustoimenpiteet ja suositukset vähentävät esim. kauppakeskusten asiakasvirtoja radikaalisti. Toimistojen käytön suhteen kokonaisvaikutus voi olla lyhyellä ajalla miinusmerkkinen. Asunto-puolella lyhyellä ajalla korona-vaikutus voi olla jopa kysyntää kasvattava, mutta sielläkin kuluttaja-asiakkaiden taloustilanteen kehitys tulee vaikuttamaan lähiaikoina yhä enemmän tuleviin trendeihin.

Rakentaminen oli Suomen keskeisiä voimavaroja vuonna 2020 kansainvälisessä vertailussa, sillä Suomessa rakennustyömaat pysyivät käynnissä isolta osaltaan, kun taas monissa vertailumaissa työmaat seisahtuivat rajoitusten takia. Kuitenkin korjausrakentamisen ja kiinteistön ylläpidon puolella tuli pienoista supistumista, mihin muiden muassa taloyhtiöiden myöhästyneet yhtiökokoukset olivat vaikuttavana tekijänä. Uudisrakentaminen oli lievästi plussalla vuonna 2020, kun huomioidaan myös maa- ja vesirakentaminen.

Kiinteistöliiton Korjausrakentamisbarometrin perusteella taloyhtiöiden korjausrakentamisen määrä jonkin verran väheni vuonna 2020. Mutta ilman korona-kriisin poikkeusolosuhteita korjausrakentamisen yleiset olosuhteet eivät olleet juuri edellisvuotta huonommat. Koska merkittävä osa isojen yhtiöiden varsinaisista yhtiökokouksista ja korjaushankkeiden vaatimista yhtiökokouksista toteutui vasta syyskuussa, uusien hankkeiden alkuja siirtyi loppuvuoteen ja vuoteen 2021.

Asuinrakentamisessa yllettiin vuonna 2020 edelleen miltei 40 000 valmistuneeseen asuntoon ja aloitetuissa asunnoissa lukema asettui miltei edellisvuoden tasolle, noin 40 000 asuntoon. Myönnettyjen lupien vuosisumma laski, mutta ylsi yhä jopa yli 35 000:een asuntoon. Supistumista oli vapaarahoitteisella puolella, mutta Ara-tuotanto kasvoi yli 10 prosenttia.

Kiinteistöliiton vertailemien kuntakohtaisten kustannusten nousuvauhti hidastui keskimäärin prosenttiin vuonna 2020 (vuonna 2019: +2,5 %). Eniten nousivat 59 mitatussa kaupungissa jätekustannukset, keskimäärin kolme prosenttia. Vesikustannukset nousivat keskimäärin 1,8 prosenttia. Rakennuksen kiinteistövero nousi keskimäärin runsaan prosentin verran ja tontin kiinteistövero puolestaan vajaan prosentin vuoden 2019 kustannuksiin verrattuna. Kaukolämmön kustannukset nousivat keskimäärin alle prosentin edellisvuodesta. Kiinteistösähkön vertailuhinnat puolestaan laskivat noin 1,5 prosenttia, pitkälti sähkön energiahinnan laskun seurauksena. Seinäjoki säilyi valtakunnallisessa asumiskustannusvertailussa edullisimpien kaupunkien joukossa lämmitys- ja vesikustannusten selkeästä noususta huolimatta. Seinäjoella tehtiin myös päätös hulevesimaksujen perimisestä kiinteistöiltä.

Asunto-osakeyhtiöiden siirtyminen digitaaliseen huoneistotietojärjestelmään eteni hitaasti. Vuoden lopulla Maanmittauslaitos avasi ensimmäiset huoneistotietojärjestelmän tekniset tietopalvelurajapinnat ammattitoimijoiden hyödynnettäviksi. Taloyhtiöiden siirtymäaikaa osake-luetteloiden siirtämiselle järjestelmään lykättiin vuoden 2023 loppuun.

YHDISTYSTOIMINTA

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry on vuonna 1978 perustettu Etelä-Pohjanmaalla toimiva alueellinen kiinteistöyhdistys, jonka jäsenistä valtaosa on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiömuotoisia kerros- ja rivitalotaloyhtiöitä. Jäsenkiinteistöt ovat lähes kokonaan asuinkiinteistöjä.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Suomen Kiinteistöliitto ry:hyn yhdessä 22:n muun kiinteistöyhdistyksen kanssa. Tärkeimpinä palveluinaan kiinteistöyhdistys ja -liitto tuottavat jäsenilleen asiantuntija-, viestintä- ja koulutuspalveluita.

Jäsenmäärän hyvä kasvu jatkui toimintavuoden 2020 aikana ja kiinteistöyhdistyksen jäsenmäärä ylittikin alkuvuonna 300 jäsenen rajan.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan ja Kiinteistöliitto Pirkanmaan alueellinen yhteistyö jatkui. Pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto järjestää kaikki peruspalvelut Etelä-Pohjanmaan alueen jäsenkiinteistöille.

Keskusjärjestönä toimivan Suomen Kiinteistöliiton ja alueellisten kiinteistöyhdistysten keskinäinen yhteistyö tiivistyi entisestään. Järjestö kokosi Jäsenpalvelut 25 -työryhmän pohtimaan jäsenpalveluiden ja toimintojen kehittämistä tulevina vuosina. Yhdentyneet järjestelmät ja palvelut sekä tiivistynyt yhteydenpito ja toimintamallien jakaminen näkyvät jäsenpalveluiden tehostumisena ja monipuolistumisena.

JÄSENPALVELUT

Neuvontapalvelut

Poikkeuksellinen vuosi näkyi neuvontapalveluiden kysynnässä. Kun pandemia katkaisi taloyhtiöiden kokousputken keväällä, olivat edessä aivan uudentyyppiset kokousjärjestelyt. Poikkeussäännösten myötä taloyhtiöt pystyivät siirtämään kokouksiaan kesään ja alkusyksyyn. Samalla ryhdyttiin laajamittaisesti hyödyntämään etäosallistumismahdollisuuksia kokouksissa. Täysin uusi tilanne aiheutti keväällä selkeän kysyntäpiikin neuvontapalveluissa. Vuoden lopulla heikentynyt koronaepidemiatilanne loi uudelleen neuvontatarvetta, mutta selvästi kevättä vähemmän. Kevään jälkeen neuvontaan oli jo saatu täsmällistä ohjeistusta jäsenistölle. 

Koronaepidemiaan liittyvien kysymysten ohella muita usein kysyttyjä neuvontapalveluiden aiheita olivat korjaus- ja kunnossapitovastuut, märkätilakorjaukset, huoneistojen muutostyöt, sähköautojen latausinfra ja ilmalämpöpumppujen asentaminen.

Neuvontapalveluita tuotettiin sekä Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimistolta että Suomen Kiinteistöliitosta. Pirkanmaan toimistolta tarjottiin neuvontaa laki-, hallinto-, talous ja korjausteknisiin kysymyksiin. Suomen Kiinteistöliitto tarjosi kattavan lakineuvontapalvelun lisäksi talous- ja veroneuvontaa, energianeuvontaa sekä korjaus- ja teknistä neuvontaa.

Kiinteistöliiton Lakihelppi-verkkopalvelu toimi ensiapuna usein kysyttyihin kysymyksiin kaikkina vuorokaudenaikoina. Puhelinneuvonnan tarvetta vähensi internetin kotisivujen ja jäsensivuston ajankohtaisinformaation päivitys sekä uusien oppaiden julkaiseminen. Uusia oppaita olivat mm. Isännöintipalveluiden osto-opas ja Ohje sähköautojen latauspisteiden toteuttamiseksi.

Viestintä       

Sähköinen jäsentiedote -uutiskirje ja ajan tasalla oleva osoiterekisteri osoittivat toimivuutensa, kun koronaepidemia edellytti keväällä nopeaa kohdennettua viestintää. Normaalisti noin kerran kuukaudessa lähetettävä jäsentiedote-uutiskirje julkaistiin toimintavuoden aikana 14 kertaa. Jäsentaloyhtiöille välitettiin keväällä epidemian kriisiytyessä koronaohjeistusta sitä mukaa, kuin uusia määräyksiä, rajoituksia ja suosituksia julkistettiin.

Jäsentiedoteviestintä laajeni ja tehostui vuoden aikana muutoinkin, kun lisää jäsenkiinteistöjen hallitusten jäseniä ilmoittautui vuoden aikana jäsenrekisterijakeluun. Vuoden lopussa jäsentiedotteen saajien määrä oli noussut jo 50 % kahden vuoden takaisesti tilanteesta. Muutos näkyikin jäsenpalveluiden kysynnässä ja käyttäjäprofiilissa.

Kiinteistöyhdistyksen jäsentaloyhtiöiden puheenjohtajille postitettiin edelleen Kiinteistömedia Oy:n julkaisema valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti (10 numeroa/vuosi). Kiinteistöliitto Pirkanmaan julkaiseman alueellisen Pirkanmaan Kiinteistöviestin (4 numeroa) postitus ulottui jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille ja isännöitsijöille. Molemmat lehdet julkaistiin myös sähköisinä näköislehtinä.

Kiinteistöyhdistyksen internetin kotisivuille päivitettiin koko kevään ajan uutta, kaikille avointa koronaohjeistusta ja käytäntöjä. Kirjautumista edellyttäville jäsensivuille rekisteröityi lisää uusia käyttäjiä. Jäsensivuilla julkaistiin mm. jäsentiedotearkisto, oppaita, lomakkeita, suosituksia, hyviä käytäntöjä, laskureita ja videoita.

Taloyhtiöiden sisäiseen viestintään jäsentaloyhtiöiden käytössä oli edelleen Kiinteistöliiton ylläpitämä taloyhtiöiden kotisivupalvelu www.taloyhtiosivut.fi

Koulutustoiminta

Koronaepidemialla oli kaikkein suurin vaikutus järjestön koulutustarjontaan ja -palveluihin. Kevään ensimmäiset koulutustapahtumat ehdittiin järjestää perinteisinä yleisötapahtumina. Maaliskuussa tapahtumia jouduttiin peruuttamaan ja koulutustoiminta halvaantui hetkeksi kokonaan. Jo maaliskuun lopulla Kiinteistöliitto ja alueelliset yhdistykset ryhtyivät korvaamaan yleisötapahtumia webinaareilla, joita voitiin myös jakaa valtakunnallisesti. Kevään kokeilujen ja harjoittelun ansiosta koulutustapahtumien formaatti muuttui kokonaan webinaarimuotoon ja näin pystyttiin palaamaan toimintasuunnitelman mukaiseen rytmiin.

Jäsenistölle tarjottiin opastusta ja koulutusta webinaarikäytännöistä ja käyttö- tai yhteysongelmia ilmenikin yllättävän vähän.

Koulutustapahtumien osalta tapahtunut digiloikka toi jäsenille ennen kokemattomassa laajuudessa viikottaista koulutustarjontaa, kun yhteen paikkakuntaa sidottuja tapahtumia voitiin tuottaa valtakunnalliseen jakeluun.

Suomen Kiinteistöliiton järjestämää koulutusta toteutettiin mm. seuraavista aiheista: Yhtiökokouksen järjestäminen etäyhteydellä, Yhtiökokous haltuun, Ajankohtaista kiinteistöjuridiikasta, Hyvä hallintotapa taloyhtiöissä, Isännöinnin osto-osaaminen, Meteliä ja maksuhäiriöitä, Toiminnantarkastus, Sähköinen osakehuoneistorekisteri, Taloyhtiöiden lämmitysratkaisuja, Auringosta sähköä taloyhtiöön, Sähköautojen lataus taloyhtiössä, Korjaushankkeen hanke-suunnittelu ja läpivienti, Kunnossapitovastuut haltuun ja Taloyhtiöiden lisä-, täydennys- ja purkavan uusrakentamisen juridiikka.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n järjestämät jäsentilaisuudet 2020:

Aihe Paikka Osallistujia
Kunnossapitovastuut haltuun Seinäjoki 22.1. 77
Hallituksen iltakoulu webinaari 28.5. 25
Millä taloyhtiö lämpiää (nyt ja tulevaisuudessa)? webinaari 28.10. 25
Talousarvio 2021 ja kiinteistöalan ajankohtaiskatsaus webinaari 25.11. 24

 

Jäsenten käytettävissä olivat lisäksi taloyhtiöiden hallituksille ja toiminnantarkastajille suunnatut verkkokurssit: HTHJ (Hyväksytty Taloyhtiön Hallituksen Jäsen), Toiminnantarkastus ja Puheenjohtajana taloyhtiössä -verkkokurssi.

Vaikuttaminen

Suomen Kiinteistöliitto on vastannut valtakunnallisesta ja EU-vaikuttamisesta ja alueelliset kiinteistöyhdistykset puolestaan ovat huolehtineet kiinteistönomistajien alueellisesta edunvalvonnasta. Vaikuttamisyhteistyö liiton ja alueiden kesken on ollut tiivistä.

Valtakunnallinen Indeksitalo 2020 -asumiskustannusvertailu julkistettiin syyskuussa ja se osoitti Seinäjoen säilyttäneen asemansa edullisten kaupunkien joukossa – siitäkin huolimatta, että lämmitys- ja vesikustannuksiin tuli selkeät korotukset. Asumiskustannusvertailun tuloksia tuotiin hyvin esille alueellisessa mediassa.

Vuoden lopulla käynnistettiin järjestössä valmistelut seuraavan kevään kuntavaalivaikuttamista varten. Valmistelussa nostettiin esille merkittävimpiä kiinteistönomistajia koskevia aiheita, joihin kunnallisessa päätöksenteossa voidaan vaikuttaa.

Toiminta työmarkkinajärjestönä

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry on valtakunnallisen Kiinteistötyönantajat ry:n jäsen. Työnantajina toimivat kiinteistöyhdistyksen jäsenkiinteistöt olivat tätä kautta kiinteistöalan järjestäytyneitä työnantajia saaden mm. työoikeudellista neuvontaa. Kiinteistöalalla solmittiin uudet kaksivuotiset, 28.2.2022 saakka voimassa olevat työehtosopimukset kiinteistöpalvelualan työntekijöille ja kiinteistöalan toimihenkilöille.

Muu toiminta                 

Vuoden lopulla kiinteistöyhdistys teki viestinnällistä yhteistyötä Seinäjoen kaupungin KIVAT -hankkeen (Kuntalaisten ilmastotoimien vauhdittamisen malli) kanssa tekemällä tunnetuksi taloyhtiöiden energiaremontteja käsittelevää opasta. Yhteistyötä tehtiin vuoden vaihteessa myös Etelä-Pohjanmaan energiatoimiston Thermopolis Oy:n kanssa edistämällä Taloyhtiöfoorumit -kampanjaa.

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry:n ja Elisa Oyj:n välinen taloyhtiöiden kaapeli-TV -palveluja koskeva puitesopimus sai jatkoa. Kiinteistöyhdistyksen jäsenkiinteistöille sopimus toi merkittävän hintaetuuden vuosille 2020 – 2022.

 JÄSENET JA TOIMIELIMET

Jäsenet        

Kiinteistöyhdistyksen jäsenmäärä ylitti 300 jäsenen rajan ja kasvoi nettomääräisesti lähes 9 prosenttia. Vuoden lopussa kiinteistöyhdistyksellä oli 324 jäsentä.

Yhdistyksen kokous

Kiinteistöyhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous jouduttiin siirtämään koronaepidemian takia. Alun perin maaliskuulle suunniteltu vuosikokous pidettiin lopulta 12.6.2020. Vuosikokous päätti sääntöjen 6 § muuttamisesta siten, että vuosikokous päättäisi jäsenmaksuista vuosikokousta seuraavaa kalenterivuotta varten.

Hallitus          Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan hallituksen kokoonpano 2020:

Puheenjohtaja
Jukka Penttilä, Seinäjoki
   
Varapuheenjohtaja Vesa Mäkelä, Seinäjoki
   
Jäsenet Noora Kangastupa, Seinäjoki
  Erkki Kaukonen, Seinäjoki (12.6. alkaen)
  Riitta Kulju, Alavus
  Timo Mäki, Seinäjoki
  Harri Ojala, Seinäjoki (12.6. alkaen)
  Hannu Ristaniemi, Kauhava
  Reino Ruohoniemi, Seinäjoki (12.6. saakka)
  Arto Talasmäki, Seinäjoki (12.6. saakka)
  Arto Ylitalo, Lapua
  Iina Åman, Seinäjoki

 

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana viisi kertaa.  

Toiminnanjohtaja ja toimihenkilöt

Yhdistyksen toiminnanjohtajana on toiminut Jorma Koutonen Tampereelta. Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n toimistolla jäseniä palvelivat lisäksi neuvonta-asiamies Jaune Koivuniemi, neuvontainsinööri Kaisa Kettunen ja lakimies Johanna Räikkä.

Tilintarkastus

Yhdistyksen vuosikokouksen valitsemana tilintarkastajana toimi Helena Takala, HT ja varatarkastajana Tommi Murto, HT.   

Kiinteistöalan luottamustoimet

Yhdistyksen toiminnanjohtaja Jorma Koutonen toimi Kiinteistöliiton järjestötoimikunnan, Kiinteistömedia Oy:n hallituksen sekä ISA ry:n Auktorisointitoimikunnan jäsenenä.

Kiinteistöliiton ansiomerkit

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa myönsi, tunnustuksena osallistumisesta alueelliseen järjestötoimintaan, Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaan hopeisen ansiomerkin pitkäaikaiselle hallituksen jäsenelle Reino Ruohoniemelle.

YHDISTYKSEN TALOUS

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Toimintavuoden 2020 tilinpäätös jäi ennätyksellisen ylijäämäiseksi. Alkuvuoden erinomainen jäsenkasvu tuotti yhdistykselle paljon budjetoitua suuremman jäsenmaksukertymän. Vastaavasti koulutustoiminnan kulut alittuivat arvioidusta, kun koronaepidemia muutti yleisötilaisuudet webinaareiksi. Yhdistyksen maksuvalmius oli koko tilikauden hyvä ja tase vahvistui. Taloudellinen tilanne käy tarkemmin ilmi oheisesta tilinpäätöksestä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.