KIINTEISTÖLIITTO ETELÄ-POHJANMAAN TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Yleistä

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa ry kiinteistönomistajien etujärjestö Etelä-Pohjanmaan alueella.  Kiinteistöyhdistys on perustettu vuonna 1978 ja se on Suomen Kiinteistöliitto ry:n alueellinen jäsenyhdistys. Kiinteistöyhdistys toimii jäsentensä yhdyssiteenä, tuottaa jäsenpalveluita ja hoitaa kiinteistönomistajia koskevaa edunvalvontaa. Kiinteistöyhdistyksellä on yhteistyösopimus alueellisista jäsenpalveluista Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n kanssa.

Jäsenistö

Kiinteistöyhdistyksen jäsenenä voi sen sääntöjen mukaan olla asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö tai -osuuskunta tai yksityinen kiinteistönomistaja. Kiinteistöyhdistykseen kuuluu yli 320 etelä-pohjanmaalaista kerros- ja rivitalotyyppisistä asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä. Jäseninä on sekä omistus- että vuokratalokiinteistöjä. Jäsenten pysyvyys ja uusien jäsenten hankinta varmistetaan laadukkailla, monipuolisilla ja helposti saatavilla palvelulla sekä aktiivisella jäsenyyden markkinoinnilla. Kiinteistöyhdistyksen tavoitteena toimintavuonna on noin 10 prosentin jäsenmäärän kasvu. Jäsenpalveluiden laatua ja jäsentyytyväisyyttä mitataan vuonna 2021 valtakunnallisella jäsentyytyväisyyskyselyllä.

Hallinto ja toimisto

Jäsenistö päättää vuosittain yhdistyksen toiminnasta yhdistyksen vuosikokouksessa. Vuosikokouksen valitsema hallitus hoitaa yhdistyksen asioita sääntöjen ja vuosikokouksen hyväksymien linjausten mukaisesti. Yhdistyksen hallintoa, taloutta sekä jäsenpalveluita hoitaa alueellisen yhteistyösopimuksen perusteella Kiinteistöliitto Pirkanmaa ry:n Tampereen toimisto. Kiinteistöyhdistys nimeää edustajansa 27.3. pidettävään Suomen Kiinteistöliiton liittokokoukseen.   

Kevään 2021 sääntömääräiseen vuosikokoukseen on valmisteltu sääntömuutosta sekä sijoitustoiminnan strategiaa, jotka koskevat hallituksen toimivaltuuksia likvidien kassavarojen osalta.

Talous

Yhdistyksen toiminta perustuu kokonaan jäsenmaksuista saataviin tuottoihin. Tavoitteena on pitää jäsenmaksut vakaina ja jäsenyyden hinta-laatu -suhde uusia jäseniä houkuttelevana. Jäsenmäärän kasvusta tulevilla varoilla kiinteistöyhdistys vankistaa ja monipuolistaa palveluitaan.

Vaikuttaminen

Kiinteistöliitto Etelä-Pohjanmaa toimii kiinteistönomistajien edunvalvojana ja kiinteistöalan vaikuttajana omalla toimialueellaan. Valtakunnallisesta ja kansainvälisestä edunvalvonnasta vastaa keskusjärjestö Suomen Kiinteistöliitto. Alueellisessa vaikuttamisessa kiinteistöyhdistyksen keskeisiä ovat asuinkiinteistöjä koskevat teemat. Kiinteistöyhdistys nostaa kevään 2021 kuntavaalien yhteydessä esille asumiskustannuksiin ja energiatehokkuuden edistämiseen liittyviä kantojaan. Asumiskustannusten seurantaa tehdään vuosittaisella indeksitalo -vertailulla. Kiinteistöyhdistys edistää myös toiminnallaan asumisterveyttä, esteettömyyttä, energiatehokkuutta ja suunnitelmallista korjaustoimintaa parantavia ratkaisuja. Kuntavaalivaikuttamista tehdään yhteistyössä Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa.

Neuvontapalvelut

Jäsenkiinteistöjen hallinnon edustajat saavat kiinteistöalaa koskevaa neuvontapalvelua Kiinteistöliitto Pirkanmaan ja Suomen Kiinteistöliiton toimistojen asiantuntijoilta. Kiinteistöliitto Pirkanmaan toimisto palvelee laki-, hallinto-, talous- ja teknisissä kysymyksissä. Suomen Kiinteistöliitto antaa lakineuvontaa, talous- ja veroneuvontaa, energianeuvontaa sekä korjaus- ja teknistä neuvontaa. Neuvontapalvelu toimii puhelinneuvontana. Palvelun yhteydessä tarkistetaan aina jäsenyys. Jäsenten käytössä on palveluiden käyttöä helpottava mobiilijäsenkortti.

Viestintä

Kiinteistöyhdistyksellä on käytössään useita viestintäkanavia. Viestintää toteutetaan yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa. Viestinnän välityksellä jäseniä informoidaan kiinteistöalan ajankohtaisasioista sekä hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista.

Jäsenille lähetetään noin kuukausittain sähköinen jäsentiedote-uutiskirje, johon kootaan ajankohtainen ja oleellinen kiinteistöalaa koskeva juridiikkaa, hallintoa, taloutta ja teknisiä ratkaisuja koskeva tieto. Jäsentiedote sisältää myös järjestöasiaa sekä koulutus- ja kurssitoiminnan kutsut. Sähköisen jäsentiedotteen kattavuutta laajennetaan edelleen markkinoimalla palvelua jäsentaloyhtiöiden hallitusten jäsenille.

Kiinteistömedia Oy:n kustantama valtakunnallinen Suomen Kiinteistölehti ilmestyy kymmenen kertaa vuodessa ja se toimitetaan jäsenkiinteistöjen hallitusten puheenjohtajille jäsenyyteen liittyen. Lehden uusimpien numeroiden näköislehdet ovat jäsensivuille kirjautuneiden vapaasti luettavissa. Suomen Kiinteistölehden kotisivusto sisältää laajan ja ajantasaisen kaikille avoimen tietoportaalin. Kiinteistöyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Pirkanmaan Kiinteistöviesti –lehteä, jonka uusin numero on luettavissa myös kaikille avoimena näköislehtenä.

Kiinteistöyhdistyksen ja -liiton kotisivustot sisältävät järjestöjen esittelyinformaation lisäksi Jäsensivut -osion, johon kirjautumalla jäsenet saavat käyttöönsä mm. uutiskirje- ja tiedotearkiston, oppaita, ohjeistuksia, videoita, laskureita ja koulutustilaisuuksien aineistoja. Jäsensivustojen käyttöönottoa suositellaan ja markkinoidaan kaikille jäsenkiinteistöjen hallinnon luottamushenkilöille.

Taloyhtiöiden viestinnän työkaluksi on tarjolla Suomen Kiinteistöliiton ylläpitämä www.taloyhtiosivut.fi -palvelu, joka tarjoaa valmiin alustan taloyhtiön omiksi kotisivuiksi.

Ulkoisen viestinnän osalta kiinteistöyhdistys ylläpitää yhteyksiään mediaan. Alueellisena kiinteistöalan asiantuntijana yhdistys tarjoaa medialle lausuntoja, kannanottoja ja tiedotteita.

Koulutus

Kiinteistöyhdistys järjestää jäsenilleen koulutustapahtumia, jotka ajoittuvat kevääseen ja syksyyn. Keväällä koulutusta järjestetään koronaepidemian takia webinaareina ja sähköisinä kokouksina. Mikäli tilanne sallii, jatketaan yleisötapahtumien järjestämistä syksyllä. Uutena palveluna kokeillaan myös tiiviiden koulutuksellisten YouTube -videoiden tuottamista.

Toimintavuoden koulutustapahtumiin kuuluvat keväällä hallituksen kyselytunti, märkätilakorjaukset taloyhtiöissä sekä taloyhtiön pihat ja leikkialueet. Syksyllä järjestetään seuraavan vuoden  talousarvioperusteita käsittelevä koulutus.

Jäsenille toteutetaan webinaarikoulutusta myös Kiinteistöliiton toimesta. Valtakunnallinen koulutustarjotin laventaa huomattavasti jäsenten koulutustarjontaa.

Koulutustapahtumia täydentää verkkokurssien tarjonta. Jäsenyyteen liittyen taloyhtiöiden hallitukset voivat opiskella suosittuja HTHJ (hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen), Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä ja Toiminnantarkastuksen perusteet -verkkokursseja. Verkkokurssit toimivat sekä perehdyttämisenä tai kertauksena taloyhtiön luottamustehtäviin. Verkkokurssiopiskelu on mahdollista ajasta ja paikasta riippumatta.

Koulutustilaisuudet ja verkkokurssit ovat maksuttomia yhdistyksen jäsenkiinteistöjen edustajille.

Työnantajapalvelut

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen Kiinteistötyönantajat ry:hyn. Kiinteistöalan työnantajiksi ilmoittautuneet jäsenkiinteistöt saavat työsuhteisiinsa liittyvää neuvontaa alueensa työnantajajärjestönä toimivalta kiinteistöyhdistykseltä.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.